NEWS

RICHARD WAGNER

RICHARD WAGNER

COACHING

COACHING

OBOE WORKSHOP

OBOE WORKSHOP

12.-13. Duben 2021
od 12:00-17:00

BIO

Iveta Hylasová Bachmannová (sólistka na anglický roh a hoboj), narodená v Košiciach, študovala hru na hoboji na konzervatóriu v rodnom meste u prof. Štefana Sklenku, potom pokračovala v štúdiu na pražskej AMU u Doc.Ludmily Ježovej. Absolvovala letné hudobné kurzy u prof. Maurice Borgue a Jean Louis Capezzali. Zvíťazila vo viacerých súťažiach v Čechách a na Slovensku, kde  získala mimo iné cenu Českého hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu súčasneho skladatela. Jej prvé orchestrálne skúsenosti boli ako sólo hobojistka ...